خواننده Keith Urban جای Randy Jackson را برای فصل بعدی American Idol خواهد گرفت

خواننده Keith Urban جای Randy Jackson را برای فصل بعدی American Idol خواهد گرفت

Keith Urban سه شنبه در برنامه “The Ellen DeGeneres Show” یک خبر مهم اعلام کرد. Keith: “خب Randy که خیلی وقت است حرف از رفتنش هست و من اینجا اعلام می کنم که قرار است من جایگزینش شوم. هم شیرینی هم تلخ، چون واقعاً دلم برای Randy تنگ خواهد شد.” کمپانی Fox هم قبلاً اعلام ..