استفن آمل عاشق عکس العمل هواداران سریال Arrow در صحنه مبارزه اش با Ra’s al Ghul است

استفن آمل عاشق عکس العمل هواداران سریال Arrow در صحنه مبارزه اش با Ra’s al Ghul است

*** هشدار این متن حاوی اسپویلر از آخرین قسمت پخش شده از فصل 3 سریال Arrow در پاییز می باشد. *** شما تا چه حد پس ازمبارزه بین Oliver و Ra’s al Ghul فریاد کشیدید؟ استفن آمل پس از دیدن فیلم واکنش هواداران گفت: “من عاشق این عکس العمل هام!.” (جداً اگر شما هنوز دارید به ..