فلامينگو به Gotham مي رود!

فلامينگو به Gotham مي رود!

با شروع فصل جديد سريال Gotham شاهد بازي بازيگر سريال Looking يعني Raul Castillo در نقش يك شرور به نام ادواردو فلاميگو خواهيم بود. اولين حضور او در اپيزود نهم فصل بعد خواهد بود. فلاميگو شرور چندان مشهوري در دنياي بت من نيست به همين دليل دست نويسندگان سريال براي بازنويسي كاراكتر او باز است