بازیگر 19 ساله سریال Everybody Loves Raymond خودکشی کرد

بازیگر 19 ساله سریال Everybody Loves Raymond خودکشی کرد

Sawyer Sweeten بازیگر که نقش Geoffrey را در سریال Everybody Loves Raymond بازی میکرد فوت کرد. گفته شده است که او در هنگام ملاقات با اعضای خانواده در تگزاس به خود شلیک کرده است. بردار دو قلوی او نیز به همراه خودش در این سریال بازی میکردند، حتی خواهر واقعی آن ها نیز در این ..