بررسی قسمت آخر فصل 5 سریال Game of Thrones: قسمت اول – بازگشت Azor Ahai

بررسی قسمت آخر فصل 5 سریال Game of Thrones: قسمت اول – بازگشت Azor Ahai

*** هشدار این متن به طرز وحشتناکی اسپویلر داره! پس اگر تا قسمت آخر فصل 5 ندیدید اول تماشا کنید بعد به اینجا بیایید تا بحث کنیم*** خب به احتمال زیاد شما هم مانند ما با دیدن قسمت آخر فصل 5 بار دیگر توسط سریال Game of Thrones با روح و روانتان بازی شد. ظاهراً ..