سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

شبکه ی ABC سریال هایی را طولانی کرد!

شبکه ی ABC سریال هایی را طولانی کرد!

شبکه ی ای بی سی دستور طولانی تر شدن فصل هایکنونیاز چند سریالش را صادر کرد. این سریال های خوش شانس سریال های Once Upon a Time, Resurrection , Castle, Greys Anatomy, The Middle, The goldbergs, Modern Family Blackish می باشند. سریال های Once Upon a Time, Resurrection , Castle هرکدام یک اپیزوداضافه تر خواهند ..