و بلاخره بازیگران سریال Friends گرد هم آمدند اما…

و بلاخره بازیگران سریال Friends گرد هم آمدند اما…

در ماه اخیر تیتر ها و خبر ها پر بود از گردهمایی دوباره بازیگران سریال Friends بعد از بیش از 10 سال توسط شبکه NBC و قرار بود مدت آن 2 ساعت باشد. اما خب هر چه بیشتر جزییات بیرون درز پیدا میکرد، واقعیت بیشتر آشکار میشد. همانطور که در خبر های ماه گذشته اعلام کرده ..