اولین عگس رسمی از دشمن The Flash به نام Reverse Flash

اولین عگس رسمی از دشمن The Flash به نام Reverse Flash

شبکه CW اولین عکس از Tom Cavanagh را در لباس مخصوص اش منتشر کرد. کاراکتر The Flash مدت هاست که به دنبال Reverse Flash میگردد و از او به نام مردی در لباس زرد نام میبرد. او سالهاست که معتقد است Reverse Flash کسی است که مادر اش را کشته است و گناه آن را ..