آمازون به Ripper Street جانی تازه می بخشد

آمازون به Ripper Street جانی تازه می بخشد

خبر خوب از هواداران پیج سریالهای خارجی (Mateen Shahnam) آمازون به Ripper Street جانی تازه می بخشد. این سایت سریال انگلیسی BBC را که به تازگی کنسل شده بود برای فصل 3 تمدید کرد. فصل جدید از Amazon Prime Instant Vide برای انگلیسی ها پخش خواهد شد