بازسازی مینی سریال Roots!

بازسازی مینی سریال Roots!

شبکه ی History Channel قصد دارد برای بار دوم مینی سریالی از سریال Roots که در سال 1977 پخش می شد بسازد. این مینی سریال جدید کوتاه تر از سریال قدیمی خواهد بود، به گونه ای که سریال قدیمی 12 ساعته و مینی سریال جدید 8 ساعته هستند. سازندگی این مینی سریال Root; The saga ..