بازیگر سریال American Horror Story:Freak Show در 43 سالگی در گذشت

بازیگر سریال American Horror Story:Freak Show در 43 سالگی در گذشت

Rose Siggins بازیگر فصل چهارم سریال American Horror Story به نام Freak Show که هر دو پای اش را در 2 سالگی از دست داد و با عنوان “Legless Suzi” در این سریال از شبکه FX بازی کرده بود، امروز از دنیا رفت. دلیل مرگ او عفونتی بود که از عمل کلیه اش در اوایل ..