فرزند سلطنتی و وارث تاج و تخت

فرزند سلطنتی و وارث تاج و تخت

از وقتی فرزند جدید سلطنتی خاندان سلطنتی بریتانیا در تاریخ 22 جولای متولد شده شبکه های مختلف برای خاص نشون دادن این خبر و خبر های ریزه کاری دارن خود کشی میکنن! شبکه ی NBC دیشب یه برنامه ی مخصوص به این قضیه نشون داد و بعد از اون هم شبکه ی ABC برای یه ..