لری دیوید مجری Saturday Night Live می شود!

لری دیوید مجری Saturday Night Live می شود!

هیچ اشکالی ندارد هیجان زده شوید زیرا Larry David قرار است مجری Saturday Night Live شود! او ماه آینده در اجرای این برنامه حضور پررنگ و کلیدی ای خواهد داشت. این بازیگر و کمدین محبوب که در فصل کنونی SNL دوبار حضور پیدا کرده است از روز 6 فوریه اجرای برنامه را به دست می ..