حقایقی تلخ درمورد بازیگر محبوب Game Of Thrones

حقایقی تلخ درمورد بازیگر محبوب Game Of Thrones

محبوب ترین بازیگر سریال Game of Thrones که در نقش ادارد استارک در سریال ظاهر شده بود، Sean Bean از میخانه ای محلی اخراج شد و ورودش ممنوع شد. پس از آن که دو سال پیش در خیابان یک میخانه به او حمله شد و او با وجود آسیب دیدگی به علتی نامعلوم از رفتن ..