بازیگر جدید برای Arrow!

بازیگر جدید برای Arrow!

سریال Arrow قصد اضافه کردن یک کاراکتر تبه کار جدید به سریال را دارد. این سریال  Sean Maher را برای بازی در نقش Shrapnel برگزیده است. این تبه کار یک بمب گذار سریالی است که برای اولین بار در اپیزود دهم همین فصل در این سریال بازی خواهد کرد. این کاراکتر دقیقا همانند آن چیزی ..