اولین نگاه به فصل 5 سریال Homeland

اولین نگاه به فصل 5 سریال Homeland

ظاهراً از آنجا که از این تریلر پیداست Carrie Mathison خیلی وضع خوبی در فصل 5 ندارد. داستان فصل 5 دو سال بعد از حوادث فصل قبل اتفاق خواهد افتاد. ایندفعه او در اثر تبعیدی خود خواسته به عنوان سرپرست امنیتی برای یک بشر دوست آلمانی در برلین کار خواهد کرد. Homeland در پاییز 2015 ..

فصل پنجم سریال خاطرات خون آشام

فصل پنجم سریال خاطرات خون آشام

با یک همزاد دیگر در این سریال آشنا شوید؛سایلِس! سریال خاطرات خون آشام در پنجمین ظاهر شدنش در مراسم کامیک-کان یک تیزرِ مردم آزارانه پخش کرد.تیزری که نشان میداد پائل وسلی در این فصل یک نقش منفی حسابی خواهد بود!کاراکتر استفان در آخرین ثانیه های فصل قبل به جایش را به همزادش سایلِس داد و ..