سریالی جدید از Showtime!

سریالی جدید از Showtime!

شبکه ی Showtime دستور ساخت یک سریال جدید را صادر کرد. این سریال که Seven Deadly sins نام دارد بر اساس تحقیقات و نوشته های Morgan Spurlock است. در این سریال خواهیم دید که نیمه ی تاریک ذات انسان را بررسی و معاینه می کنند. این سریال روز 19 June پخش خواهد شد