شبکه ی MTV دستور ساخت Shannara را می دهد!

شبکه ی MTV دستور ساخت Shannara را می دهد!

شبکه ی MTV به تازگی دستور ساخت یک سریال جدید به نام Shannara را بر اساس کتاب هایی از Terry Brooks و کارگردانی Jon Favreau کارگردان Iron Man صادر کرد. این سریال صدها سال پس از تخریب تمدن کنونی را نشان می دهد، هنگامی که Shannara (ترکیبی از جن و انسان) که یک موجود با ..