Sharknado 2: The Second One

Sharknado 2: The Second One

فیلم دوم Sharknado , یا همان Sharknado The Second One تاریخ پخشش مشخص شد. فیلم دوم این مجموعه روز سی و یکم جولای 2014 از شبکه ی Syfy پخش خواهد شد