شرلوک بر میگردد البته کمی دیر!

شرلوک بر میگردد البته کمی دیر!

آخرین خبر تایید شده حاکی از آن است که قرار است یک اپیزود مخصوص (Special Episode) برای سریال Sherlock ساخته شود. فیلمبرداری این قسمت در ژانویه 2015 شروع خواهد شد. پس از آن یک سه اپیزودی دیگر را از سریال شرلوک خواهیم داشت. این 3 اپیزود در همان سال با کمی فاصله فیلمبرداری خواهد شد