شروع Shooter بیشتر به تعویق افتاد!

شروع Shooter بیشتر به تعویق افتاد!

به تازگی در اخبار اعلام کرده بودیم که پخش سریال جدید Shooter یک هفته به تعویق افتاد. اما با توجه به ادامه حوادث و تیراندازی ها ظاهراً این تعویق به پاییز کشیده خواهد شد. این خبر پس از اتفاقات تراژیك تیراندازی اخیر ارلاندو، مینه سوتا، دالاس و … اعلام شد. پروسه ی ساخت و فیلمبرداری این سریال هم ..

شروع سریال جدید Shooter به خاطر حملات تک تیرانداز اخیر در دالاس به تعویق افتاد

شروع سریال جدید Shooter به خاطر حملات تک تیرانداز اخیر در دالاس به تعویق افتاد

خب حتماً همه شما از حملات یک تک تیرانداز و کشته شدن اش بدست یک ربات در کنترل پلیس در امریکا از طریق اخبار در هفته اخیر خبر دارید. همچنین اگر اخبار سایت ما و کانال تلگرام ما را دنبال میکردید از شروع سریال جدید Shooter که از کتاب و فیلمی با همین عنوان برگفته شده است ..