بازیگر جدید Mistresses!

بازیگر جدید Mistresses!

در فصل دوم سریال تابستانی Mistresses شاهد بازی Soleil Moon Frye خواهیم بود! اولین بازی او را در اولین پخش فصل دوم خواهیم دید. سلیل در نقش ورژنی از خودش در سریال حضور خواهد داشت. او به عنوان یک فرد مشهور که یکی از مراجعه کننده های Josh است در این سریال بازی می کند