دوست دارید قربانی بعدی دیمن باشید؟

دوست دارید قربانی بعدی دیمن باشید؟

شما میتوانید با کمک به موسسه خیریه ایان سامرهالدر برنده بازی در یک سکانس با او باشید در سریال The Vampire Diaries و او شما را به خون آشام تبدیل می کند! همچنین شما در ازای هر مبلغی خاص جایزه ای خاص نیز دریافت میکنید به شرح زیر: 10$: کارت تشکر تصویری دیجیتالی از سوی ..