بندیکت ازدواج می کند!

بندیکت ازدواج می کند!

بازیگر محبوبانگلیسی شرلوک یعنی Benedict Cumberbatch با بازیگر و کارگردان تاتر Sophia Hunter نامزد کرده است. این گونه به نظر می رسد که با وجود زندگی در دنیای تکنولوژی این زوج به سنت های قدیمی پایبند بوده و نامزدی خود را همانند قدیم در ستونی خاص از یک روزنامه اعلام کرده اند