امشب: خداحافظی با اتاق خبر برای همیشه

امشب: خداحافظی با اتاق خبر برای همیشه

سریال تحسین شده و پرحاشیه اتاق خبر (The Newsroom) امشب پس از 3 فصل و 25 قسمت به پایان خود می رسد. در حالی HBO امشب قمت آخر را بر روی آنتن خواهد برد که هنوز سوالات زیادی برای پاسخ باقی مانده اند. “چه اتفاقی برای ACN خواهد افتاد؟ ، “آیا ویل شغلش را کنار ..