برنامه ی موزیکال جدید NBC!

برنامه ی موزیکال جدید NBC!

شبکه ی NBC پس از موفقیت چشمگیر برنامه ی Sound of Music تصمیم دارد یک برنامه ی مشابه بسازد. این برنامه ی جدید سال آینده پخش خواهد شد. برنامه ی تعطیلات سال 2014 توسط Neil Meron و Craig Zadan ساخته می شود