اسپین آفی از سریال The Walking Dead؟ در AMC چه خبر است؟

اسپین آفی از سریال The Walking Dead؟ در AMC چه خبر است؟

بعد از شاهکاری به نام The Walking Dead، در شبکه ی AMC  حرفهایی مبنی بر ساختن یک سریال برگرفته از این سریال به گوش میرسد. گویا سازندگان میخواهند یک سورپرایز زامبی دار دیگر به طرفداران نشان بدهند. یکی دیگر از جزئیات کلیدی این مسئله این است که kirkman گفته:”این سریال دیگه از روی یک کتاب ..