سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

سه سریال از CBS‌ کنسل شدند!

سه سریال از CBS‌ کنسل شدند!

شبکه ی CBS سه سریال Battle Creek, Stalker, و The McCarthys را کنسل کرد. هر سه ی این سریال ها پس از پخش فصل اول خود کنسل شدند و شانسی برای پخش یک فصل دیگر و خودنمایی دوباره پیدا نکردند. سریال Battle Creeck‌ براساس یک پروژه ی قدیمی (حدود 12 سال پیش) از Vince Gilligan ..