قرارداد جدید با Nathan Fillion!

قرارداد جدید با Nathan Fillion!

مسولین سریال Castle برای یک فصل احتمالی بعدی (فصل هشتم) یک قرارداد جدید با Nathan Fillion برای بازی در این سریال امضا کرده اند. البته این امضای قرارداد بین Stana Katic و مسولین سریال صورت نگرفته است و ممکن است نفر بعدی ای که این سریال را ترک می کند Stana Katic باشد. تمام این ..