استفن آمل درمورد اپیزود پایانی و فصل دوم می گوید…

استفن آمل درمورد اپیزود پایانی و فصل دوم می گوید…

همان طور که در جریان این سریال هستید، این سریال پر از هیجان و اتفاقات غیر منتظره بود ولی هیچ کدام از اتفاق های این سریال به اندازه ای که اپیزود پایانی این فصل یعنی Sacrifice یا قربانی متعجب کننده نبود و مطمینا هیچ کس آمادگی آن را نداشت. پرقدرت ترین صحنه ی آن نه ..