اولین نگاه به اپیزود دوم سریال سوپرنچرال:سم زنده و خوشحال است،کراولی؛پادشاه جهنم…شاید کمی به بعضی چیزها اهمیت بدهد!!!!

اولین نگاه به اپیزود دوم سریال سوپرنچرال:سم زنده و خوشحال است،کراولی؛پادشاه جهنم…شاید کمی به بعضی چیزها اهمیت بدهد!!!!

همگی ما مشتاقانه برای فصل نهم سوپرنچرال صبر کردیم.همگی نگران مرگ سم وینچستر بودیم…نگران سرنوشت پادشاه جهنم و فرشتگاه بودیم…اما به لطف چندین عکس جدید از اپیزود های اول این سریال …میتوانیم کمی از نگرانی هایمان بکاهیم…البته فقط برای حالا..! به نظر میرسد سم توانسته سختی ها را کنار بگذارد.در عکس های جدید میبینیم او ..

اولین پرومو از سوپرنچرال*کمی اسپویلر!*

اولین پرومو از سوپرنچرال*کمی اسپویلر!*

مرگ منتظر سَم و کستیل در فرار! (هشدار!کسانی که نمیخواهند حتی یک کلمه از فصل نهم برایشان معلوم شود این خبر را نخوانند!) این تابستان مدت زیادی بود که منتشر فصل نهم سریال سوپنچرال ماندیم.اما همه ی ما مثل همیشه لحظه شماری میکنیم تا ببینیم چه شد…چه خبر است و چه پیش خواهد آمد! اما ..

تصویر جدید از پشت صحنه ی فصل نهم سریال Supernatural

تصویر جدید از پشت صحنه ی فصل نهم سریال Supernatural

سم وینچستر در فصل نهمِ سریال سوپرنچرال آنقدر ها هم لبخند بر لب نخواهد بود. البته این موضوع را میشود از عکس بالا که شاتی از جرد پدلکی است بفهمیم…. فصل نهم سوپرنچرال از تاریخ هشتم اکتبر آغاز میشود

فصل نهم سریال سوپرنچرال و چند جمله ی جدید…!!!

فصل نهم سریال سوپرنچرال و چند جمله ی جدید…!!!

یک سوال:آیا کلمات”توله سگِ عشــــــق!” و “دین وینچستر” در جنار هم و در یک جمله عجیب و غیر معمول به نظر میرسند؟ مطمئناً عجیب به نظر میرسند اما سعی کنید به آن عادت کنید.زیرا در فصل نهم سوپرنچرال قرار است با کاراکتری از دین وینچستر آشنا شویم که با گروه عظیمی از شکارچیان مارا متصل ..