ادامه مباحثه مرده متحرک: Robert Kirkman جواب منتقدین را می دهد

ادامه مباحثه مرده متحرک: Robert Kirkman جواب منتقدین را می دهد

Robert Kirkman خالق سری کتاب های کمیک The Walking Dead و همچنین تهیه کننده اجرایی سریال اقتابسی AMC از این کمیک ها، سکوتش را در برابر بحثی که پیرامون این سریال صورت می گیرد میشکند.در 21 دسامبر وقتی Glen Mazzara و AMC جدایی تعجب برانگیز خود را اعلام کردند، Kirkman هم بیانیه ای در مورد ..