سریال Helix کنسل شد!

سریال Helix کنسل شد!

شبکه ی Syfy‌ سریال Helix را به همراه تمام عجایبش کنسل کرد. سریال Helix از آن دسته سریال هایی بود که مغز بینندگان را به طرز وحشتناکی به کار می گرفت و شاید تعداد زیادی را این گونه شکنجه می کرد. بنابراین پس از یک فصل دوم بسیار ناامید کننده، شبکه ی Syfy تصمیم قطعی ..