فیلم جدید شبکه ی Syfy!

فیلم جدید شبکه ی Syfy!

شبکه ی Syfy برای این آخر هفته فیلم جدیدی تدارک دیده است. این فیلم که “Tasmanian Devils,” نام دارد درمورد شیاطین است. در توضیحی که درمورد این فیلم داده شده گفته اند که شیاطین پس از این که خون انسان ها را مزه کردند وحشی شدند! پس باید انتظار صحنه هایی خشن و خونین را از ..