ده نکته راجع به سریال The Big Bang Theory که خیلی ها نمیدانند

ده نکته راجع به سریال The Big Bang Theory که خیلی ها نمیدانند

1- در اکثر مواقع لئونارد عینک اش شیشه ندارد. 2- Penny تنها کاراکتر باقی مانده در سریال است که هنوز کسی نام خانوادگی اش را نمیداند! 3- Mayim Bialik بازیگر نقش ایمی تنها بازیگری در این سریال هست که در دنیای واقعی نیز مدرک دکترا دارد. او PHD خود را در سال 2008 در رشته ..