سریال Teen Mom 3 کنسل شد!

سریال Teen Mom 3 کنسل شد!

شبکه ی MTV  سریال Teen Mom 3 را کنسل کرد. این خبر درحالی پخش شد که سریال Teen Mom 2 برای فصل پنجم تمدید شده است. فصل پنجم سریال Teen Mom 2 روز بیستم ژانویه پخش خواهد شد