سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

بیشترین سریال هایی که درموردشان توییت شده است!

بیشترین سریال هایی که درموردشان توییت شده است!

موسسه ی Nielsen به تازگی لیستی از ده سریال برتر امسال را منتشر کرده است که بیشترین تعداد توییت را توسط بینندگان داشته اند. این لیست از بازه ی زمانی اول سپتامبر 2013 تا 25 می 2014 ره دربر می گیرد. سریال Breaking Bad نه تنها بیشترین سریال مورد بحث بود بلکه به عنوان پربیننده ..