خبر های بد برای Touch

خبر های بد برای Touch

شبکه NBC پیشنهاد بازی در نقش اول یک سریال اکشن به نام The Black List را به Kiefer Sutherland داد. طبق کزارش EW کیفر نقش یک مجرم حرفه ای و تحت تعقیب را بازی خواهد کرد که بدون هیچ دلیلی به FBI پیشنهاد می دهد تا با آن ها همکاری کند و تمام شبکه های ..