سریال The Bridge کنسل شد!

سریال The Bridge کنسل شد!

شبکه ی FX دستور کنسل شدن سریال The Bridge را صادر کرد تا فصلی دیگر از این سریال ساخته نشود. این سریال پس از پخش فصل اول تنها 1.5 میلیون بیننده پیدا کرده بود که با شروع فصل دوم تعداد بینندگان کاهش چشمگیری پیدا کرد و به زیر یک میلیون بیننده رسید