نگاهی دیر بر فصل دوم سریال Carrie Diaries , کَری و سامانتا چگونه آشنا میشوند؟!

نگاهی دیر بر فصل دوم سریال Carrie Diaries , کَری و سامانتا چگونه آشنا میشوند؟!

اینبار در فصل دوم این سریال خواهیم دید که کَری برادشا چگونه با یار  و همراه همیشگی اش آشنا شده است.تمامی طرفداران سریال Carrie Diaries برای اولین جرقه ی آشنایی کَری و سامانتا هیجان زده اند. شبکه ی سی دبلیو به تازگی یک عکس از فصل دوم پخش کرده که دو بانوی جوان در کنار ..