سریال The Client List کنسل شد.

سریال The Client List کنسل شد.

سریال The Client List پس از دو فصل توسط شبکه ی Lifetime کنسل شد. تصمیم کنسل شدن این سریال توافقی بین سازندگان این سریال (Jennifer Love Hewitt) و شبکه بود