The Hobbit در سیمپسون ها!

The Hobbit در سیمپسون ها!

تا کنون شاهد حضور بسیاری از شخصیت ها ی فیلم های معروف در سریال The Simpsons بوده ایم، حالا نوبت به تریلوژی هابیت رسیده است! این داستان را در اپیزودی که سوم نوامبر پخش می شود می بینیم. در این اپیزود مرگ آن شخصیت مهم که پیش تر درموردش شنیده بودیم اتفاق نخواهد افتاد