سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

The Last Man on Earth تمدید شد!

The Last Man on Earth تمدید شد!

شبکه ی FOX‌سریال The Last Man on Earth را برای فصل دوم تمدید کرد. شبکه ی فاکس هنوز جزییاتی درمورد تعداد اپیزود و زمان پخش این سریال را اعلام نکرده است. این سریال حدودا 5.5 میلیون بیننده و ریتینگی معادل 2.4 بین افراد 18-49 ساله داشته است