The Missing تمدید شد!

The Missing تمدید شد!

شبکه ی Starz سریال The Missing‌را برای فصل دوم تمدید کرد. این سریال درام فصل دومی متفاوت خواهد داشت. فصل دوم این سریال هشت اپیزود خواهد داشت و داستان آن در بازه ی زمانی متفاوتی از فصل اول رخ می دهد. این سریال همانند Fargo و True Detective فصل دومش مرتبط با فصل اول نخواهد ..