از فصل دوم The News Room چه خبر؟

از فصل دوم The News Room چه خبر؟

داستان فصل دوم یک هفته بعد از پایان فصل اول شروع می شود در واقع کمی بعد از انتخابات. وقتی از Aaron Sorkin نویسنده و تهیه کننده سریال پرسیدند که آیا فصل دوم واقعه دردناک تیزاندازی در Newtown را پوشش خواهد داد. Sorkin جواب داد ممکن است در فصل سوم به آن پرداخته شود. او ..