سریال دراما برگرفته از زندگی Fred Durst!

سریال دراما برگرفته از زندگی Fred Durst!

شبکه ی CW در نظر دارد سریالی درام برگرفته از زندگی Fred Durst بسازد. پس از ساخت سریال های فرا طبیعی و  خون آشامی ساختن سریالی از زندگی نفر اول Limp Bizkit برای این شبکه ایده ای جدید به نظر می رسد. ابن سریال که The Noise نام دارد داستان زندگی فرد را از آنجایی ..