شروع طوفانی سریال “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”!

شروع طوفانی سریال “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”!

“The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”، مینی-سریال جدید شبکه FX، با شروعی بسیار قوی، رکورد تعداد بینندگان این شبکه را برای قسمت اول یک سریال شکست! این سریال برای پخش اولین قسمت خود، با بیش از 5میلیون بیننده، و ریت 2.0(=2.48میلیون بیننده) بین بینندگان بزرگسال بین 18 تا 49، عملکردی بهتر از “American ..