رمانی بر اساس Revenge!

رمانی بر اساس Revenge!

کاراکتر اصلی سریال Revenge, امیلی یکی از کاراکترهای محبوب نزد مردم حساب می شود، بنابراین خبر نوشتن یک کتاب براساس این سریال چندان دور از ذهن و شوکه کننده نیست. این رمان جدید گرافیکی خواهد بود و داستان آن سال ها پیش از شروع سریال اتفاق می افتد؛ زمانی که امیلی تنها نوزده سال داشت. ..