یک فرد شرور جدید برای The Tomorrow People!

یک فرد شرور جدید برای The Tomorrow People!

سریال جدید The Tomorrow People برای این فصل خود یک بازیگر جدید به لیست بازیگرانش اضافه کرده است. او کسی نیست جز James Landry Herbet که به عنوان یک فرد شرور در این سریال بازی خواهد کرد. جیمز در نقش یک مزدور در این سریال ظاهر خواهد شد