تاریخ پریمیرهای پاییز 2013 کانالThe CWسریال Supernatural فصل 9و Arrowفصل 2 در اکتبر پخش خواهند شد

تاریخ پریمیرهای پاییز 2013 کانالThe CWسریال Supernatural فصل 9و Arrowفصل 2 در اکتبر پخش خواهند شد

شبکه CW اولین پریمیر های این فصل خودش را در روز دوشنبه 7 اکتبر با سریال های  Heart of Dixieو Beauty and the Beast آغاز خواهد کرد.روز چهارشنبه Arrow و The Tomorrow People و پنجشنبه The Vampire Diaries و Reignالبته تماشاگران باید تا 15 اکتبر منتظر سریال های The Originals  و Supernatural بمانند Monday, Oct. ..